Logga för Alvesta gymnasium

Webbplats för elevarbeten

Syftet med denna webbplats är att erbjuda elever vid Alvesta gymnasium en möjlighet att publicera små FrontPage-baserade webbplatser utan att behöva förlita sig på reklamfinansierade gratistjänster.

Under höstterminen 2008 användes webbplatsen för att låta elever som läser kursen Näthandel B skapa mycket enkla webbutiker med hjälp av Microsoft Expression Web. En del av dem är inte klara, varför de ligger kvar. Ingen försäljning sker dock från någon av webbplatserna!

Under senare delen av vårterminen kommer webbplatsen även att användas för eleverna i kursen webbdesign som kommer att publicera sina slutprojekt här. Allra först kommer de dock att publicera en övningswebb för att lära sig hantera Microsoft Expression Web.

Varje elev är själv ansvarig för innehållet på sina webbsidor. Alla elever som publicerar sina arbeten här har skrivit på ett kontrakt om att de själva har upphovsrätten till allt publicerat material (eller publicerar med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren).

Eleverna är alltså i huvudsak hänvisade till egna bilder eller bilder från gratissamlingar som http://www.freefoto.com/ och Multimediabyrån. Detta betyder också att inte alla bilder visar det de utger sig för att visa!

Här finns en förteckning över aktiva webbplatser.

During the autumn term of 2008 this website provides a means for students at Alvesta gymnasium to publish their first attempts with e-commerce. Please note that no real sale of any product will occur.

The website was also used by students who learned the basics of web design last spring.


Britt Ask Rydgård, 2009-04-08. E-post: britt.ask.rydgard@kommun.alvesta.se